Røråstoppen Skole

Om dette prosjektet

Røråstoppen skole er et resultat av godt samarbeid med oppdragsgiver. Oppdragsgiver har hatt et avklart forhold til sine ønsker for den nye skolen, med vekt på det pedagogiske. Nye undervisningsformer krever rom med andre kvaliteter enn klasserommets.

 

Hvert klasserinn har sin base med egen inngang og lærerarbeidsplass/kontor. Romlige løsninger med vekt på ulike lyskvaliteter, gir mange og ulike steder å arbeide. Skolen har av miljøhensyn et hybrid ventilasjonssystem, vannbåren gulvvarme og solide materialer på alle overflater.

 

Bygget er i betong, utvendig isolert og kledt med lerk. Vinduer og beslag er i aluminium. Skolen er arealeeffektiv, brutto/nettofaktor på 1,24.

 

Prosjektet ble tildelt Statens byggeskikkspris for 2005.

Referanse (pdf)

Tegning 1 (pdf)

Tegning 2 (pdf)

Røråstoppen skole i Arkitektnytt, 2005 (pdf)

Oppdrag

Røråstoppen Skole

Ansvarlig Arkitekt

Amund Gulden

Medarbeidere

Jonas Engene

Sted

Re kommune, Vestfold

Tiltaksklasse

3

Ferdigstilt

2004

Ansvarsomraader

PRO/KPR Arkitektur

Oppdragsgiver

Re kommune

Samarbeid

Ola Roald AS

Omfang

3880 m²

Kostnad

72 mill.

Priser

Statens byggeskikkspris 2005

Publisert

Byggekunst nr 7-2004

Kategori

Skoler